Саопштења

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К

Са седнице ОО СНС Нова Варош одржане 15.12.2014.године. са почетком у 18 часова. Присустовало 29 члаna ОО СНС Нова Варош.

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање предлога кандидата за директора дечијег вртића „Паша и Наташа“ и директора Техничке школе

2. Извештај о раду директора Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу

 општине Нова Варош - Мирољуба Шапољића.

3. Разно

 n